Pepsinogenous teriminin tıbbi anlamı; a. Pepsiniferous.