Pepsinuria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda pepsin bulunuşu.