Peptid(E) teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Aminoasit ihtiva eden bir bileşim olup, sentetik olarak yapılmış veya proteinlerin hidrolizinden meydana gelmiştir.