Peptogeny teriminin tıbbi anlamı; n. Pepton üretimi.