Peptolysis teriminin tıbbi anlamı; n. Pepsin parçalanması,