Peptonemia teriminin tıbbi anlamı; n. kanda pepton bulunuşu.