Peptonization teriminin tıbbi anlamı; n. Proteinlerin pepsin etkisiyle pepton'lar haline dönüşmesi, peptonizasyon.