Peptonized Isolation teriminin tıbbi anlamı; biochem. Peptona bağlı demir oksid;