Peptonuria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda pepton bulunması, peptonüri.