Per Primam Intentionem teriminin tıbbi anlamı; Bir yaranın iki dudağının asgari bir granülasoyn dokusu ile yapışıp iyileşmesi.