Per Rectum teriminin tıbbi anlamı; Rektum yolu ile.