Per Saltum teriminin tıbbi anlamı; Bir sıçrayışta, bir defadan