Per Tubam teriminin tıbbi anlamı; adv. Tüp vya tubavasıtasiyle.