Per Vias Naturales teriminin tıbbi anlamı; a. Tabii yollardan, tabi yollar aracılığıyla.