Per teriminin tıbbi anlamı; pref. Vasıtası (yolu) ile.