Peracidity teriminin tıbbi anlamı; a. Aşırı asidite.