Percaine teriminin tıbbi anlamı; n. Mevzii uyuşturucu bir madde.