Perception Time (Recognition Time) teriminin tıbbi anlamı; Bir uyarımın alınması için gereken zaman;