Pericardiomediastinitis teriminin tıbbi anlamı; n. Perikard ve mediyastenin iltihabı.