Pharmaceutist teriminin tıbbi anlamı; n. İlaç yapma ve satma yetkisine sahip kişi, eczacı.