Pharmacodynamics teriminin tıbbi anlamı; n. Farmakodinami, ilaçların tesirini inceleyen bilim.