Pharmacognosist teriminin tıbbi anlamı; n. Farmakognozi uzmanı.