Pharyngalgia teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak ağrısı, faringalji.