Pharyngeal Bursa teriminin tıbbi anlamı; Yutak tonsillasının altında rudimenter olarak kalan bir kese,Luschka kesesi;