Pharyngeal Tonsil teriminin tıbbi anlamı; Yutağın yukarı kısmında ortada bulunan lenfoid kitle.