Pharyngeal Vein teriminin tıbbi anlamı; Yutak veni, vena pharyngea;