Pharyngeal teriminin tıbbi anlamı; a. Yutağa ait, pharyngicus.