Pharyngectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Yutağın kısmen ameliyatal çıkarılmas,ı farinjektomi.