Pharyngemphraxis teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak tıkanması.