Pharyngo-Amygdalitis teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak ve bademcik iltihabı.