Pharyngo-Epiglottic teriminin tıbbi anlamı; a. Yutak ve epiglota ait.