Pharyngo-Esophageal teriminin tıbbi anlamı; a. Yutak ve özofagusa ait.