Pharyngoxerosis teriminin tıbbi anlamı; n. Y utak kuruması, yutağın kuru hali.