Pharynolith teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak taşı.