Pharynoperistole teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak daralması.