Pharynx teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak, farenks.