Phasia teriminin tıbbi anlamı; suff. Konuşma, konuşma yeteneği anlamına sonek.