Phasic teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Devre (faz) ile ilgili; 2. Devre (faz) gösteren, fazlı.