Phenformin teriminin tıbbi anlamı; n. Antidiabetik.