Phenindione teriminin tıbbi anlamı; n. Orta şiddette etkili bir antikoagülan.