Phenolemia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda fenol bulunuşu.