Phenolization teriminin tıbbi anlamı; n. Efnekte yaraları fenik asit (karbolik asit) eriyiği ile temizleme, fenolizasyon.