Phenolphthalein teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Karbolik ve naftalik asitlerin bir türevi olup müshil olarak kullanılır.