Phenomenal teriminin tıbbi anlamı; a. Doğal olaylarla ilgili veya bu olaylar kabilinden.