Phenomenology teriminin tıbbi anlamı; n. Doğal olayları inceleyen bilim, fenomenoloji.