Phenothiazine teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Haşarat ve solucanlara karşı veteriner tababette kullanılan bir madde (C12H9NS).