Phentolamine teriminin tıbbi anlamı; n. Adrenalin antagonisti.