Phenytoin teriminin tıbbi anlamı; n. Bazen fenobarbiton ile birlikte, garnd mal tedavisinde kullanılan antikonvülsan bir madde.