Pheochrome teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Krom tuzları ile koyu boyanabilen.