Pheochromocyte teriminin tıbbi anlamı; n. Bir kromafin hücresi.